Rochulatutor

เรา คือ ผู้นำในด้านการรับให้คำปรึกษาการเขียน Essay ของนักศึกษาไทย และ uk ปรึกษาวิจัย เขียนแผนธุรกิจ businessplan ให้คำปรึกษารายงาu-กาsบ้านต่างๆ เช่น วิชา finance บัญชี การตลาด รัฐศาสตร์ กฎหมาย และอื่นๆ โดยนักเขียนที่มากประสบการณ์ เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย งานเขียน Essay เขียนแผนธุรกิจ businessplan รายงานงานการบ้าน finance บัญชี การตลาด รัฐศาสตร์ กฎหมาย เป็นอย่างดี

ให้บริการครอบคลุมทุกประเภท ทุกสาขา ทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนภาษาอังกฤษเร่งด่วน งานเขียน essay งานวิจัย งานเขียนแผนธุรกิจ ออกแบบpowerpoint และเป็นผู้ช่วยงานวิจัย ทั้งวิจัยเชิงปริมาณและวิจัยคุณภาพ/โดยครอบคลุมงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์, มนุษย์ศาสตร์, สาธารณสุขศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การตลาด, การจัดการ, การเงิน, การบัญชี, การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, โลจิสติกส์และซัพพลายเชน, การผลิต เป็นต้น รวมถึงงานวิจัยในทุกระดับชั้น (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  การรับให้คำปรึกษาการเขียน Essay ปรึกษาวิจัย รายงานการบ้านภาษาไทยและอังกฤษทุกสาขาวิชา โดยนักเขียนที่มากประสบการณ์

จะดีกว่ามั้ย ถ้าเราใช้บริการ รับให้คำปรึกษาการเขียน Essay ปรึกษาวิจัย งานเขียน Essay เขียนแผนธุรกิจ businessplan รายงานงานการบ้าน finance บัญชี การตลาด รัฐศาสตร์ กฎหมายแล้วเราได้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆ มีประสบการณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะ มาช่วยเป็นที่ปรึกษาให้เรา

อยากได้งานคุณภาพต้องที่ rochulatutor.co เท่านั้น

บริการของเรา

 • บริการปรึกษาวิจัย ทุกสาขาวิชา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีบริการตั้งแต่คิดหัวข้อ หาข้อมูล เรียบเรียง แก้ไขงาน วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผล
 • บริการเขียนแผนธุรกิจ (Business plan) แผนการตลาด (Marketing plan) ทั้งหลักสูตรไทยและอังกฤษ (ในประเทศและต่างประเทศ)
 • บริการให้คำปรึกษาการเขียน Essay, Coursework, Assignment, Report, รายงานภาษาอังกฤษ, Proofreading, การตรวจสอบแก้ไขการคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Turnitin) และ (อักขราวิสุทธิ์)
 • บริการให้คำปรึกษาและดูแลบทความวิจัย บทความวิชาการ
 • ให้คำปรึกษาการทำผลงานปรับระดับตำแหน่ง การทำผลงานเลื่อนวิทยฐานะ หาแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ลงวารสาร ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ (TCI ฐาน 1, TCI ฐาน 2)
 • บริการให้คำปรึกษารายงานป.โท ป.เอก ทุกสาขาวิชา
 • บริการออกแบบพาวเวอร์พอยท์พรีเซ็นเทชั่น เพื่อนำเสนองานต่างๆ
 • งานวิจัยต่างๆ ทุกสาขา และทุกระดับชั้น
 • บริการทำหรือออกแบบpowerpoint
 • บริการรับให้คำปรึกษา หรือ ทำรายงานงานการบ้าน finance บัญชี การตลาด รัฐศาสตร์ กฎหมาย

 ทำไมต้องเลือกเรา

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย

  เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเพื่อให้ความช่วยเหลือระดับปริญญาโท-เอก ตลอดทุกขั้นตอนของการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก

 • ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

  ทีมเขียนของเราประกอบด้วยนักเขียนเชิงวิชาการ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาวิจัย

 • ติดต่อทันใจ

  ติดต่อบริการสะดวก ทันใจ (LINE: @rochulatutor)

 • Quality Sources

  ใช้แหล่งค้นคว้าที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้น ไม่ใช้ Wikipedia, Blogs, Unauthored Websites อย่างเด็ดขาด

 • Punctuality

  ส่งงานตรงเวลา

 • รีวิวจากผู้ใช้บริการจริงของเรา

  งานคุณภาพ บริการประทับใจ (ส่งเป็นไฟล์รูป zip ไปให้)

 • แก้ไขงาน Free

  ปรับปรุงแก้ไขงานที่ได้รับไปแล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไขที่กำหนดตั้งแต่แรก (สำหรับงานทั่วไปแก้ไขได้1 ครั้ง หลังจากรับงานภายใน7วัน และสำหรับงานวิจัยจะสามารถแก้ไขได้2ครั้ง หลังจากรับงานครั้งล่าสุดภายใน 1 เดือน)

 • การรักษาความลับข้อมูล

  การรักษาความลับข้อมูล เอกสาร และรายละเอียดส่วนบุคคลทั้งหมดที่ จะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างสูง เราไม่แบ่งปันข้อมูลใด ๆ ของคุณกับบุคคลที่สาม

 • ทุกผลงานมีความมั่นใจ

  ทุกผลงานมีความมั่นใจ Plagiarism-free Essay, Report และ งานวิจัย ทุกงาน ได้มาจากการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเท่านั้น เขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด พร้อม Full In-Text Citations/ DOI Reference List/ Bibliography (Harvard/ APA7/ MLA/ Chicago, etc.)

ขั้นตอนการใช้บริการ

 • ขั้นตอนที่ 1 ส่งรายละเอียดพร้อมแจ้งกำหนดวันที่ต้องการรับงานของท่าน

  ติดต่อหาเราผ่านช่องทางที่ท่านสะดวก เช่น ID LINE : @rochulatutor หรืออีเมล rochulatutor@gmail.com ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับงานต่างๆที่ต้องการใช้บริการ พร้อมแจ้งกำหนดวันที่ต้องการรับงานของท่าน

 • ขั้นตอนที่ 2 ประเมินราคา

  ท่านจะได้รับการประเมินราคาค่าบริการงาน หรือบริการตามระยะเวลาที่ท่านเลือก และกำหนดวันส่ง

 • ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงิน

  ดำเนินการชำระเงินตามจำนวนที่ได้ตกลงเริ่มงาน โดยโอนผ่านบัญชีธนาคาร พร้อมแจ้งโอนมัดจำตามช่องทางที่ท่านติดต่อ

 • ขั้นตอนที่ 4 รับไฟล์งาน

  ท่านจะได้รับไฟล์ตัวอย่างงานของท่านตรงเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ จากทีมงานที่เป็นมืออาชีพ โดยงานทุกชิ้นจะผ่านการตรวจสอบผลงานก่อนส่งตัวอย่างงานทุกครั้ง ท่านจึงมั่นใจได้ 100% ถึงงานที่มีคุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่ท่านได้ตั้งไว้

 • ขั้นตอนต่อไป… ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม (ถ้ามี)

  หากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม สามารถคลิกที่ปุ่มด้านข้างเพื่อสอบถามทางไลน์ได้ทันทีค่ะ Line : @rochulatutor

รีวิวจากผู้ใช้บริการ

รีวิวจากผู้ใช้บริการจริงของเรา งานคุณาพภ บริการประทับใจ